WATERSCHAP

 

Uitgebreid met een kort overzicht van de voorgeschiedenis van het waterschap Oterdum (het Zijlvest Oterdum) en aangevuld met kaarten, foto,s en documenten uit archieven en particuliere verzamelingen.
De gegevens en foto,s over het waterschap Oterdum zijn hoofdzakelijk door mij verzameld in de tijd dat ik bij het Havenschap Delfzijl werkzaam was, en het beheer had over het vervangend nieuwe waterschap het ,,Zijlvest Oterdum” dat bij het beheersgebied van het Havenschap werd gevoegd .
Ook de hr. Jan Neinhuis, pr. van het museum gemaal Cremer heeft in de archieven van Hunze en Aa,s en het Groningerarchief een groot aantal documenten verzameld.

 

l
c c c
Geschiedenis Waterschap Oterdum
Waterschap Oterdum (1870-1972)
Waterschap Oterdum
Bouw stoomgemaal 1908
s s s s
Bijkomende werken 1908
Reorganisatie waterschappen 1908

Van stoom- naar olie-motor- gemaal

Van olie motor- naar elektrisch- gemaal
s s s s
Machinaal schonen watergangen
Schouwen watergangen
Overdracht waterschap Oterdum
Bouw gemaal Zijlvest-Oterdum
s s s s
Vervangend gemaal
Waterschap Oldambt.(1971)
Dijk verhoging
Een karakteristieke plek
Secretaris/boekhouder
s s s s
Molenaar/machinist
De laatste mulder van het waterschap Oterdum
Wapen en gedenkstenen
Afbraak gemaal en dubbele woning waterschap (1974)

 

Waterschap Oterdum 1870 – 1972

s

 

s

         

s

Luchtfoto dorp Oterdum

 

s

Gemaal waterschap Oterdum,vanuit het oosten gezien.