KONTAKT

 

Mijn vader verzamelt al meer dan veertig jaar allerlei gegevens en foto's uit de Oosterhoek. In 1960 trad hij in dienst bij de pas opgerichte afdeling Weg en Waterbouw van het Havenschap Delfzijl. Zijn kantoor stond in Weiwerd. Vanaf het begin was hij dan ook betrokken bij vrijwel alle veranderingen in de Oosterhoek: De aanleg van wegen, kanalen, industrieterreinen, watergangen en de aankoop en afbraak van gebouwen en nog veel meer. In al die jaren maakte hij vele foto's en verzamelde hij talrijke gegevens en krantenknipsels. Later werd de collectie nog verder uitgebreid door de stichting 'Een boek voor de Oosterhoek'. Veel materiaal is aangeleverd door oud-inwoners van de Oosterhoek. En zelfs nu komen er nog wekelijks nieuwe foto's en krantenknipsels binnen. Een aantal jaren geleden kwamen we op het idee deze gegevens openbaar te maken en vooral te bewaren voor de toekomst. De dorpen zijn dan wel zo goed als verdwenen, maar de geschiedenis van de dorpen willen we graag bewaren. Al jaren en ook nu nog is mijn vader dagelijks bezig met het digitaliseren en archiveren van zijn collectie. In al die tijd is mijn moeder, Fina Veltman, altijd bereid geweest interessante mensen thuis te ontvangen met een lekker kopje koffie en een plak koek. En maar weer meekijken naar de nieuwe aanwinsten en luisteren naar de leuke verhalen van vroeger.

Mijn vader bij een gedeelte van zijn collectie

 

En dat ben ik dan, geboren in Delfzijl. Het virus van "de verdwenen dorpen van de Oosterhoek" van mijn vader is ook op mij overgeslagen. Op jonge leeftijd hoorde ik de vele verhalen over de verdwenen dorpen, dijkverhogingen, industrialisatie, afbraak etc. In eerste instantie was het niet de bedoeling om zelf "even" een website te maken. De industriĆ«le ontwikkeling in de jaren zeventig heeft de dorpen doen verdwijnen en de economische crisis van 2008 zorgde uiteindelijk voor de geboorte van deze website. Wonende en werkende in Frankrijk als leverancier van installaties voor de aluminium gieterijen had ik ook ineens veel minder werk en dus veel meer tijd voor een website. Het was een leuke periode om samen met mijn vader en moeder de website op te zetten. Natuurlijk zal er her en der wel een foutje te vinden zijn, maar dan hoor ik dat graag.  

 

d
d

 

 

d