De OOSTERHOEK

WATERSCHAP - OPHEFFEN WATERSCHAPPEN

 

 

Opheffen Waterschappen.


In 1908 werden de waterschappen die binnen het in onderdelen verdeelde waterschap Oterdum lagen opgeheven, en gingen over in het niet in onderdelen verdeelde Waterschap Oterdum.

 

Heveskes ,waterschap ,1860-1908.

 

De gronden behorende tot de molenpolder Heveskes, de Overtogster-en de Zomerdijksterpolder werden in 1860 verenigd tot het waterschap Heveskes. Het waterschap was gelegen in de gemeente Delfzijl. Het lag binnen de grenzen van het in onderdelen verdeelde waterschap Oterdum. De oppervlakte bedroeg bij oprichting ongeveer 447 ha. Het water werd gebracht op de Kloostermaar.
Het waterschap werd opgeheven in 1908 en ging op in het niet in onderdelen verdeelde waterschap Oterdum.

 

Lalleweer, waterschap, 1857-1908.

 

Het waterschap werd opgericht in 1857 en lag binnen de grenzen van het in onderdelen verdeelde waterschap Oterdum. Het waterschap was gelegen in de gemeenten Delfzijl en Termunten.
De oppervlakte bedroeg bij oprichting ongeveer 434 ha.
Het waterschap werd opgeheven in 1908 en ging met de waterschappen Heveskes en de Oterdumerpolder op in het niet in onderdelen verdeelde waterschap Oterdum.

 

Oterdumer(molen)polder,waterschap de, 1895-1908.

 

Het waterschap werd opgericht in 1895. Het waterschap was gelegen binnen de grenzen van het waterschap Oterdum in de gemeente Delfzijl. De oppervlakte bedroeg bij oprichting ongeveer 33 ha..In 1896 werd het waterschap vergroot tot 245 ha.In 1900 werd het waterschap Nijhoff,s polder toegevoegd aan het waterschap. Het water werd gebracht op de Kloostermaar. Het waterschap werd opgeheven in 1908 en ging samen met de waterschappen Lalleweer en de Oterdumerpolder op in het niet in onderdelen verdeelde waterschap Oterdum.

 

Smitspolder,de ,1883-1908.

 

Dit poldertje behoorde aan twee eigenaren werd bemalen ingevolge een overeenkomst uit 1883. Het lag binnen het in onderdelen verdeelde waterschap Oterdum.  De oppervlakte bedroeg bij oprichting ongeveer 5 ha. De polder werd opgeheven in 1908 en opgenomen in het niet verdeelde waterschap Oterdum. Het water werd gebracht op het Oterdumerdiep.