De OOSTERHOEK

WATERSCHAP - BOUW STOOMGEMAAL

 

Bouw stoomgemaal,dubbele woning en bijkomende werken.

 

Reeds na enkele jaren kwam de vraag op tafel of een stoomgemaal op de bestaande zeesluis niet veel doeltreffende zou werken. De meeste boeren onder Heveskes voelden daar echter vanwege de kosten niet voor. Hun bedrijven lagen op de hoogst gelegen gronden langs de kust en daar kenden zij geen wateroverlast. Na enige jaren van touwtrekken om te komen tot een duur stoomgemaal gingen de Heveskes ingelanden tenslotte akkoord, zij het dat zij bedongen dat ieder die gronden bezat van 1,10 m. en hoger dan NAP gedurende dertig jaar voor een derde deel ontheffing van de waterschapslasten zou krijgen. 

In 1908 werd door het bestuur een lening aangegaan van f 65.000,-voor het bouwen van een stoomgemaal. Maar de kosten bleken te laag geraamd. In 1909 bleek reeds f 7.000,- meer nodig te zijn. De storkketel van het gemaal koste f 1.100,-; de deskundige, die er bij was gehaald, vroeg hetzelfde bedrag. De dubbele woning bij het gemaal was twee maal te duur uitgevallen. Stukken grond langs nieuwgegraven kanalen waren weggegleden langs de derrie ondergrond en langs de wallen had men palen moeten heien. Maar het stoomgemaal werkte!

De capaciteit was gesteld op 100 kubieke meter per minuut bij een opvoerhoogte van 2,15 meter. Na het verleggen en verbreden van verschillende waterlopen konden nu de watermolens verdwijnen. Dit alles bracht kosten met zich mee; in 1911 moest nogmaals f 2.000,- worden bijgeleend en in 1919 nog f 2.500,-. Volgens een missieve van de Provincie was de secretaris-boekhouder van het waterschap niet voldoende administratief ontwikkeld; een berisping aan het adres van het bestuur mag dit wel genoemd worden.


g

 

g
De bouw van het stoomgemaal in 1907

 

GAD0285.jpg

Uitstroomzijde Gemaal Oterdum, Foto omstreeks 1907

 

 

GAD0286.jpg

Uitstroomzijde Gemaal Oterdum, Foto omstreeks 1907

 


g

 

g

 

g

 

g

 

gg

 

g

 

g

 

g

 

g

 

g

 

g

Links de woning van de Secretaris-Boekhouder, in het midden de machinistenwoning en rechts het stoomgemaal, gebouwd in 1907.

 

g
Kleine Courant 30 januari 1908