De OOSTERHOEK

WATERSCHAP - SCHOUWEN WATERGANGEN

 

 

Schouwen watergangen

 

De sloten van de ingelanden werden gecontroleerd bij de schouw in oktober, wanneer de onderhoudsplichtigen hun eigendom , tot op de bodem en ter volle breedte moesten uitschonen en zuiveren van modder, ruigte, plantgewassen, ook onder bruggen en scheid-of zwetsloten,.
Het was de ingelanden verboden ,dammen tot schutting van het water in de wateringen of sloten te plaatsen of ander belemmeringen in de vrije afloop van het water te brengen.
Dat mag zo zijn; toch fluisterde men wel eens dat zich benadeeld voelende boeren achter in de polder tijdelijk eigen maatregelen troffen om het overtallige water weg te krijgen in de richting van een andere polder, als het hun in de eigen polder niet snel genoeg naar de zin ging!
Het schouwen werd gedaan door het bestuur, twee aan twee ging men langs de te schouwen objecten.
Na afloop van de schouw werd rapport opgemaakt. Wie zijn onder schouw staande watergangen niet goed had onderhouden, kreeg een aanmaning en een boete van 1 gld.
Als na de tweede schouw de gebreken nog niet waren onderhouden, deed het waterschap het op kosten van de onderhoudsplichtige.
Na het schouwen kwam men bijeen in café Smith om de resultaten te bespreken en voor een stevige maaltijd met veel rollade.
Ook vonden in café Smith 6 á 7 keer per jaar, de waterschaps vergaderingen plaats.

 

g 

De Eemsbode 02-01-1921

 

g

          Café en Kruidenierswinkel van de familie  Smith, hier werden de
vergaderingen van het waterschap gehouden
Hoofdweg z.z. E 35 (nr.332)

 

f
Nieuwsblad van het Noorden 5 november 1941