De OOSTERHOEK

WATERSCHAP - SCHONES WATERGANGEN

 

Machinaal schonen in 1962 van de watergangen.

 

Het werk in het waterschap stond nooit stil. Altijd moest het bestuur op zijn qui vive zijn inzake het probleem van de doorstroming, het verwijderen van water; steeds zocht men oplossingen in de verbeteringen, de vernieuwing en verbreding van de watergangen, het verwijderen van stremmingen en wateropeenhoping. Zo werd in 1962 het handmatig schonen van de tochten vervangen door machinaal schonen met een veegboot; het maaien met de zeis van de kaden moest plaats maken voor de tractor met maaigarnituur.

g

Machinist Willem Breuker,met maaiboot.

 

g

Machinist Willem Breuker, met tractor en maaigarnituur.