De OOSTERHOEK

WATERSCHAP - DIJKVERHOGING

 

Dijkverhoging

 

f
Nieuwsblad van het Noorden 16-11-1974

 

     h

    Ca.1960  Dijkverhoging Groote Polder (vanaf gemaal Oterdum tot  
Termunterzijl) rechts gemaal Oterdum.

 

g
Dijkverhoging ,,Groote Polder” 1960 vanaf gemaal Oterdum richting Termuntenzijl.

 


h

De dijksverhoging aan de westzijde van het
gemaal is in volle gang. (ca.1973) De beide
dienstwoningen van het waterschap  naast
het gemaal zijn  afgebroken in  1974