De OOSTERHOEK

WATERSCHAP - VAN DIESEL- naar ELEKTRO MOTOR en van brons-gemaal motor naar brons-sleepbootmotor.

 

Vervanging Bronsmotor in 1941 door een Elektromotor.

 

De oorlog van 1940-1945 gooide roet in het eten. In 1941 moest er worden omgezien naar een andere krachtbron wegens de schaarste aan stookolie.


Het werd een elektromotor van 300 pk met transformator, de kosten bedroegen f 13.540,-.
De Bronsmotor kon blijven staan om eventueel later weer gebruikt te worden;

 

 

d

 

Echter, het was oorlog en ook op gronden van het waterschap bouwden de Duitsers betonnen verdedigingswerken tegen aanvallen uit zee. Om elektriciteit te sparen mocht vanaf 1942 per etmaal slechts in totaal vijf uur-verdeeld over de namiddag en nacht-worden gedraaid. Voor de molenaar moet het een ware beproeving zijn geweest onder dergelijke omstandigheden het waterpeil in stand te houden. Gelukkig bleef bij de bevrijding het gemaal praktisch onbeschadigd. Wel was de zuigkolk vóór het gemaal gestremd door brokstukken van de in de lucht gevlogen brug en ook enige duikers waren vernield. De schade viel dus mee, maar door de schaarste aan bouwmaterialen duurde het uiteindelijk tot 1950 voor alles weer was gerepareerd.

 

 

h
Nieuwsblad van het Noorden 24 februari 1943

 

 

Van Bronsgemaalmotor – tot Bronsscheepsmotor

 

De 4 tact 4 cilinder van 160 PK Bronsmotor werd in 1946 aan de heer K.Groenewold, sleepbootkapitein in Delfzijl verkocht voor fl 18.000,-.

Op 31 oktober 1946 wordt door de Bronsmotorenfabriek een rekening gestuurd voor de ombouw van deze motor tot scheepsmotor aan de heer kapitein K.Groenewold, m.b. ,, Anna”.

Op 18 april 1952 verstuurd de Bronsmotorenfabriek een rekening dat de motor is omgebouwd tot injectiemotor (verdieseld) tot 220 PK.

In 1955 is het schip met de Bronsmotor uit het gemaal van het Waterschap Oterdum van Rederij Lelystad te Zwolle.
De naam is dan ,,Lelystad II “.

 

d
Sleepboot links is de ,,Lelystad II “ (voorheen ,,Anna”) liggende in de Pishoek in Ruhrort.
 (foto omstreeks 1960)
 Had volgens het IVR Register drie eigenaars,Kamphuizen, Belonje en M.Bijland uit Zwolle.

 

De sleepboot  ,,Anna” met de Bronsmotor uit het gemaal van het Waterschap Oterdum heeft nadien onder de volgende scheepsnamen gevaren en heeft verschillende eigenaren gehad.

Eerste bekende naam ,,Anna” (1946 is de Bronsmotor ingebouwd)
1    ,, Anna”                 in 1946 eigen. K.Groenwold, Delfzijl
2    ,, Anna”                 in 1954 eigen. K.Groenwold,Kampen
3    ,, Lelystad II”        in 1954 eigen. B.Kamphuizen, J.Belonje en M.Bijland te Zwolle.
4    ,, Stella”                 in 1959 eigen. R.Scholten.
5    ,, Stella “                in 1960 eigen. H.Bakker te Urk.
6    ,, Johan”                in 1962 eigen. H.Bakker te Urk,
7    ,, Johan”                in 1976 eigen. A.C.Sloten te Wormer.
8    ,, Amstelstad”        in 1976 eigen. VOF Verveme en zn. te Amsterdam
9    ,, Delta”                 in 1978 eigen. J.Verduin te Amsterdam.
10  ,, Anna”                 in 1984 eigen. H.G.M.Calis en R.M.de Lange te Amsterdam.
11  ,, Anna”                 in 1986 wordt de heer P.A. Egas te Sliedrecht eigenaar.

 

d

Sleepboot ,,Anna”,met de Bronsmotor (1923) uit het gemaal van het Waterschap Oterdum.
Eigenaar is thans de heer P.A.Egas in Sliedrecht.

 

De ,,Anna” is gebouwd in 1931, eigenaar J.Groenewold.

De Bronsmotor heeft van 1923 tot 1941 als gemaalmotor gedraaid in het gemaal Oterdum.

In 1946 is de Bronsmotor uit het gemaal van het Waterschap Oterdum omgebouwd tot scheepsmotor in de sleepboot ,,Anna”.

Vanaf 1946 tot heden (2011) doet deze motor nog steeds dienst als scheepsmotor, in de sleepboot ,,Anna” ,van de heer P.A.Egas in Sliedrecht.


d

Recente foto van de Bronsmotor