De OOSTERHOEK

WATERSCHAP - VAN STOOM- BRONSMOTOR

 

 

Vervanging Stoommachine in 1923 door een Bronsmotor

 

In 1923 werd de stoomketel van het Oterdumer gemaal afgekeurd voor verder gebruik door het Rijkstoezicht op het Stoomwezen. De stoommachine werd vervangen door een 4 cylinder Brons ruwolie motor, van 160 effectieve paardenkrachten, die de centrifugaalpomp aandreef door middel van een riem.
Er moest een lening worden afgesloten van f 24.000,-; over investeringen gesproken!

 

v


v

 

v

 

v

 

 

 

v

 

 

vv

 

v

 

v

 

v


v

De toenmalige secretaris-ontvanger J.Toxopeus (van 1924-1943), opgevolgd door H.J.Wijntjes (van 1943-1974), die door hun functie direct betrokken waren bij de geldzaken van het waterschap, hebben zich met de volgende besturen op voorbeeldige wijze van hun taken gekweten; van hoog tot laag sprak men lovend van een zuinig beheer. De omslag naar de ingelanden was, vergeleken met andere waterschappen aan de lage kant; in 1908 f 5,25 per ha, in 1920 f 15,-per ha, in 1945 nog slechts f 7,- per ha, waarna de omslag geleidelijk omhoog ging tot f 25,-per ha in 1960. De Bronsmotor van het gemaal werkte tot volle tevredenheid, ook al kwam het in de volgende jaren wel voor dat de laagstgelegen landen, die het verst van het gemaal gelegen waren, bij voortdurende regenval niet volledig drooggehouden konden worden.