De OOSTERHOEK

WATERSCHAP - GEMAAL ZIJLVEST OTERDUM

 

 

Bouw vervangend gemaal door het Havenschap Delfzijl
,,Zijlvest Oterdum,,

 

f

 

Het noordelijk gebied van het waterschap Oterdum, groot 1285 ha.werd onder gebracht in het beheersgebied gebied van het Havenschap Delfzijl.
Voor de bemaling werd aan het Oosterhornkanaal het nieuwe gemaal,, Zijlvest Oterdum,, gebouwd.

 

f

Op de plaats waar vroeger de Heveskerderwindwatermolen met molenaars- woning heeft gestaan, is door het Havenschap Delfzijl het nieuwe gemaal ,,Zijlvest Oterdum” gebouwd, aan het oosterhornkanaal, ter vervanging van
het gemaal van het Waterschap Oterdum, 

 

f

Het Pompgebouw van het gemaal ,,Zijlvest Oterdum”
In de oostgevel is een gedenksteen geplaats, die tijdens afbraakwerk zaamheden is gevonden, en vroeger het oudere Zijlvest te Oterdum sierde.


f

Inlaatzijde gemaal ,,Zijlvest Oterdum”

 

f

Westerweg E 57
Voormalige Watermolenaarswoning, vroeger stond bij deze woning de ,,Heveskerderwindwatermolen” afgebroken in 1975  i.v.m. de bouw van het nieuwe gemaal ,,Zijlvest Oterdum”
Laatste bewoners waren Jan Sander en Roelfiena Sander-Westerveld.

d
Leeuwardercourant 28 augustus 1964

 

d

 

  

d