De OOSTERHOEK

VERENIGINGEN IN DE OOSTERHOEK - STICHTING BEHOUD WEIWERD

 

Stichting Behoud Weiwerd

 

Nieuw toekomstperspectief voor Weiwerd

 

Weiwerd, ooit een levendig dorp, nu een wierde in het groen met daarop nog maar een paar gebouwen. Vanaf 1995 zet de Stichting Behoud Weiwerd zich in om de bijzondere wierde met haar radiaire structuur te behouden. Vele jaren lobbyen hebben ervoor gezorgd dat de beheerder van de wierde – Groningen Seaports – het belang van behoud is gaan inzien. Zij wil het geheel transformeren in een brainwierde waar op 20 locaties kleinschalige bedrijfjes een plek moeten krijgen. Dit alles in een groene omgeving waarin vele verdwenen zaken (beplanting, hagen, klinkerpaden en water) opnieuw in het wierdebeeld zullen terugkeren. De toekenning van bijna 1 miljoen euro vanuit het Waddenfonds eind 2010 was de opmaat naar positieve reuring in Weiwerd. Zo is in 2011 de asfaltweg door Weiwerd verwijderd en vervangen door een smallere klinkerweg. De klinkerweg past goed bij de uitstraling van de wierde.

Als stichting proberen wij waar mogelijk de ontwikkeling van Weiwerd te stimuleren. Dit doen wij door initiatieven voor herstel bij Groningen Seaports neer te leggen en zo nodig in samenwerking uit te voeren. Een voorbeeld is de jaarlijkse Natuurwerkdag op de eerste zaterdag in november. Tijdens een dergelijke dag wordt dan weer de nodige meters haag aangeplant. Ook op andere momenten door het jaar heen richten wij ons op onderhoud aan heggen en knotlindes in een klein gebied op de wierde. Aanmelden voor een vrijwilligersdag kan via het e-mailadres: stichtingbehoudweiwerd@gmail.com .

Tot en met 2014 wordt de wierde hersteld met Waddenfondsgelden. Hopelijk is de wierde dan zo aantrekkelijk dat dit de gedroomde bedrijven zal trekken. Wat zou het mooi zijn als wij in 2015 tijdens ons 20-jarig bestaan met eigen ogen kunnen aanschouwen dat het silhouet van Weiwerd weer een dorpskarakter uitstraalt en de toekomst van de wierde gegarandeerd is. Wat zou het mooi zijn dat de Stichting Behoud Weiwerd dan geen bestaansrecht meer hoeft te hebben omdat zij haar doelstelling heeft bereikt.

 

Door Mr Jaap BRAAM

Stichting Behoud Weiwerd, Vormer 1, 9934 LJ Delfzijl, tel. (0596) 610 971, mob.06-14203107
e-mailadres: stichtingbehoudweiwerd@gmail.com

 

 

Voor meer informatie over de brainwierde zie ook hoofdstuk: Weiwerd - Allerlei - Brainwierde (Klik hier)

 

 

NIEUWSBRIEVEN STICHTING WEIWERD


NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 20, nr.1, december 2015 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 19, nr.1, december 2014 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 18, nr.1, december 2013 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 17, nr.1, december 2012 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 16, nr 1, december 2011 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 15, nr 1, december 2010 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 14, nr 1, december 2009 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 13, nr 1, december 2008 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 12, nr 1, december 2007 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 11, nr 1, december 2006 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 10, nr 1, december 2005 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 9, nr 2, december 2004 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 9, nr 1, december 2004 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 8, nr 2, december 2003 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 8, nr 1, december 2003 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 7, nr 2, december 2002 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 7, nr 1, december 2002 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 6, nr 2, december 2001 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 6, nr 1, december 2001 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 5, nr 2, december 2000 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 5, nr 1, december 2000 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 4, nr 2, december 1999 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 4, nr 1, december 1999 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 3, nr 2, december 1998 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 3, nr 1, december 1998 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 2, nr 2, december 1997 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 2, nr 1, december 1997 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 1, nr 2, december 1996 Klik Hier

NIEUWSBRIEF: Jaargang nummer 1, nr 1, december 1996 Klik Hier


 

Krantenknipsels (na juni 1995) Herstel wierdedorp Weiwerd.

 

dd


d


ddd

 

d


d

 

d

 

d

 

d


d


d

 

dd


ddd

 

d

 

d

 

d

 

d

 

dd

 

d

 

d

 

d

 

ddd


d

 

d

 

d

 

d

 

d

 

d

 

dd

 

d

 

d


d

 

d

 

d

 

ddd

 

dd

 

d


d


d

 

d

 

dd

 

Elfde natuurwerkdag Landschapsbeheer Nederland op zaterdag 5 november 2011
Locatie Brainwierde Weiwerd.

 

Planten van 200 meter  nieuwe heggen op de Wierde van Weiwerd.

 

f

 

 

f
De Eemsbode 09-11-2011

 

 

f
        De bestuursleden van Stichting Behoud Weiwerd, de heren Paapst en Braams druk bezig
        met het planten van de 1200 struiken.

 

ff


ff
Soms wordt er een (schat) gevonden. v.l.n.r.  Harm Post directeur Seaports, vrijwilliger mevr.
    Wupke Visser-Elderman en bestuurslid van de Stichting Behoud Weiwerd, Koen Köller.

 

f


f


f
    V.l.n.r. De vrijwilligers, mevr. Wupke Visser-Elderman, directeur Harm Post van Seaports,
    mevr.Olinga en burgemeester Rikus Jager, bezig met het planten van de 1200 struiken.

 

d

d

 

d

 

 

 

Voor meer informatie ga naar hoofdstuk:

Weiwerd - Allerlei - Brainwierde (Klik hier)