WEIWERD - RONDLEIDING

 

 

            b

           Schilderij E.Toxopeus

  

 

b

 

GAD2362.jpg

Luchtfoto Weiwerd-Heveskes 21-06-1942

 

b

Luchtfoto Weiwerd, 24-04-1945.

 

b

Luchtfoto omgeving Weiwerd , omstreeks 1950

 

b

Luchtfoto van het dorp Weiwerd en omgeving in 1953.
Van industrie was toen nog geen sprake.

 

 

b

Luchtfoto noordzijde van het dorp Weiwerd en de Weiwerdervalgen, in  1955

 

b

Luchtfoto noordzijde van het dorp Weiwerd met eerste industriële aanleg op de achtergrond, omstreeks 1960.

 

b

Luchtfotovan het  dorp Weiwerd in 1968

 

b

Luchtfoto van het dorp Weiwerd in 1974.

 

              b

Luchtfoto van de Oosterhoek uit omstreeks 1970

 

GAD2394.jpg

foto 1978, Weiwerdervalge is reeds volledig volgebouwd met industrie

 

GAD3086.jpg

foto 1992

 

b

De Provinciale Weg (Heemskesweg). Toegang van het  dorp Weiwerd, gezien in oostelijke richtng.

 

b
Aan het begin van de 20ste eeuw lag er reeds een vaste brug in de Provinciale Weg over het Weiwerdermaar.
Tot deze plaats was het Weiwerdermaar met een bodem breedte van 4 meter bevaarbaar.

 


b

Provinciale Weg (Heemskesweg). Ingang dorpWeiwerd, komende van Delfzijl.
In het midden café Brouwer.

 

b

Weiwerd, Provinciale Weg (Heemskesweg). Ingang dorp,komende van Delfzijl.

 

b

Ingang dorp. Heemskesweg gezien vanuit het westen gezien.
Links de boerderij van J.Koop, dan café,,De Nieuwe Brug” in het midden de Ned.Herv.Kerk.

 

b

Heemskesweg (vroeger Provinciale Weg of Hoofdweg) ,eind vijftiger jaren.
Ingang van het dorp, komende van Delfzijl.

 

 

b

Ingang dorp Weiwerd. De Provinciale Hoofdweg, (Heemskesweg),
komende van Delfzijl ,ca 1902

 

b

 


b

Ned.Herv. Kerk van Weiwerd

 

b

De Provinciale Hoofdweg Weiwerd-Heveskes.
Links kruidenierswinkel-postkantoor en schilderswerkplaats van de familie H.Suurling,
rechts gedeeltelijk zichtbaar huis nr.22.
Deze woningen zijn in de oorlog 1940/45 totaal verwoest.

 


b

Provinciale Hoofdweg,(Heemskesweg) gezien vanuit het oosten.
Links de boerderij van de familie Steenhuis  nr. 3,
rechts nog net zichtbaar het hek van het kerkhof.

 

b

De Provinciale Hoofdweg, (Heemskesweg) gezien vanuit oostelijke richting.
In het midden ,,De oude Kosterij” in de volksmond ,,Pastorij”geheten.
Hier woonde de  schoolmeester J.Schoonbeek.
Links de boerderij van de familie Steenhuis(nr.3),
rechts nog net zichtbaar het kerkhof.

 

h

Weiwerd, Provinciale Hoofdweg. (Heemskesweg) gezien in oostelijke richting,
Café,,Oosterhörn” van de familie Dijk, voorheen familie W.Brouwer.(nr.15)

 

b

Weiwerd. Provinciale Hoofdweg (Heemskesweg) gezien in westelijke richting.
In het midden café ,,Oosterhörn” dan de boerderij van de familie Steenhuis (nr. 3)


b

Weiwerd. Provinciale Hoofdweg (Heemskesweg) gezien in westelijke richting.
In het midden de boerderij van de familie Steenhuis (nr.3), rechts nog net zichtbaar het kerkhof.

 

b

Gezicht op de T.J.Jansenweg (eertijds Stationsweg). gezien vanuit noordelijkerichtig.
Links het Verenigingsgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk.

 

b

Stationsweg (later T.J.Jansenweg).Gezien vanuit noordelijke richting.
Links het Verenigingsgebouw van de Ned.Herv.Kerk.

 

b

Weiwerd, Heemskesweg (eertijds Provinciale Hoofdweg). Gezien vanuit westelijke richting.
Rechts de Ned.Herv.Pastorie, dan het Postkantoor.

 

b

Weiwerd,Heemskesweg, links het Postkantoor en rechts de Ned. Herv. Pastorie.
De Nederlands Hervormde Gemeente te Weiwerd heeft in 1951 de nieuwe Pastorie laten bouwen
voor de hulpprediker J.Kuiper. Deze heeft er gewoond tot 1967.


b
Station van de N.O.L.S. In de laatste oorlogsjaren werd het station gevorderd door de Duitsers.
Tijdens de oorlogshandelingen in 1945 is het gebouw opgeblazen.

 

f

Weiwerd Stationsweg, (T.J.Jansenweg).  gezien vanuit noordelijke richting,
op achtergrond het station.

 

j
Weiwerd Stationsweg (T.J.Jansenweg) gezien vanuit noordelijke richting.
v.l.n.r; woning T.J.Jansenweg 20 (nr.100) T.J.Jansenweg 18 (nr. 101)op achtergrond het Station van Weiwerd.

 

bb

Gezicht op voormalige Stationweg (T.J.Jansenweg).
Links de smederij van de familie Rozeboom.

 

b

Openbare Lagere School Weiwerd, Karspelpad 6 (nr.58),
thans in gebruik als opslagplaats van goederen Stichting Emmaüs.

 

b

Provinciale Hoofdweg (Heemskesweg) met rechts het huis van de familie J.Switters.

 

b

Heemskesweg, gezien vanuit westelijke richting.

 

bb

Weiwerd, Heemskesweg, gezien vanuit westelijke richting.
Rechts woning Heemskesweg 33 (nr.169) van de onderwijzeres J.de Jonge.

 

b

Provinciale Hoofdweg (Heemskesweg) van uit het westen gezien ,
met links de woning van de onderwijzeres J.de Jonge.(ca.1922)

 

b

De Provinciale Hoofdweg,(Heemskesweg), met trambaan.
De trambaan van de Oostelijk Groningen liep van 1920 tot 1945 door de dorpen van de Oosterhoek
en volgde daarbij de noordelijke berm van de Provinciale Hoofdweg.
De tram werd in de volksmond ,Ol Grait”genoemd.

 

b

Provinciale Hoofdweg (Heemskesweg) van uit het westen gezien.

 

b

De Provinciale Hoofdweg, ook wel, Streek, genoemd (Heemskesweg) van uit
het westen gezien.

 

 

b

Weiwerd. Ned.Herv. Kerk. Links de woning van de familie Hofman, Heemskesweg n.z. 12( nr.17)

 

 

d
Luchtfoto omgeving Vennendijk uit 1955, het Oosterhornkanaal en de Weiwerderbrug
zijn nog niet aangelegd.

 

d
Luchtfoto omgeving Vennendijk uit 1973.

 

d
Luchtfoto uit 1960, linksonder de Soda fabriek.

 


Luchtfoto kom van het dorp Weiwerd uit 1970

 

 k

Tegeltje waarop een afbeelding van de Ned. Herv. Kerk van Weiwerd

(Beschikbaar gesteld door Henk Kuiper, Uitwellingerga)