WEIWERD - ALLERLEI - WATERSCHAPPEN IN WEIWERD

 

 

Waterschap Weiwerd. (ca.850 ha.)

 

Opgericht in 1870.Tot 1915 stonder een windvijzelmolen, die het water op de Weiwerdermaar bracht.


d

Luchtfoto Weiwerd, omgeving Oosterlaan, omstr.1950,
met aangegeven het watergemaal met woning.

 

 

De vlucht van de molen was 20 m. De middellijn van de vijzel 1,50 m.
In 1915 wordt de windwatermolen vervangen door een stoomgemaal 50 kub./uur.

In de twintigerjaren wordt een 40 P.K. Brons motor met centrifugaalpomp geplaatst, opvoerhoogte 1,80 m.

In 1941 gaat men over op electriche aandrijving door gebrek aan dieselolie (47 kub.uitstoot).

In 1955 wordt het gemaal vervangen door een nieuw gemaal t.h.v.Moordhut aan het Afwateringskanaal.

 

 

d

Het bestuur van het Waterschap Weiwerd-Geefsweer.
Staand v.l.n.r. P.J.Gerbes, M.Douwes, K.Westerhof.
Zittend, A.Blaauw, watermolenaar F.Wildeboer en S.Bruggers

 

d

d

 

d

 

f

 

 

j

Nieuwsblad van het Noorden 10 januari 1957

 

j

Nieuwblad van het Noorden 13 juli 1957

 

j

Nieuwsblad van het Noorden 11 augustus 1961


 

Weiwerd,  Oosterlaan  (D 81/82)                                                      Nr. 141

 

Woning met watermolen/gemaal Waterschap Weiwerd.
Afgebroken omstreeks 1955

 

Bewoners ; (watermolenaars)

1 Cornelis Veenhuis en Trijntje Veenhuis-Vos

2 Lammert van Dam en Gerbina van Dam-Ypema

3 Abraham Heeres en Grietje Heeres-Medema

4 Filippus Wildeboer en Margaretha Wildeboer-van der Broek

 

d
d
De watermolenaar voor zijn gemaal in Weiwerd.

 

 

d 

 

Watermolenaar Filippus WildeboerIn 1909 kwam de hr. F Wildeboer bij het Waterschap Weiwerd in diensten komt dan in het huis bij het gemaalte wonen. In 1955 verlaat hij de woning, waarna het huis met het gemaal wordt afgebroken.

 

 

Waterschap Weiwerd. (ca.850 ha.)

Opgericht in 1870. Tot 1915 stond er een windvijzelmolen, die het water op de Weiwerdermaar bracht.

De vlucht van de molen was 20 m.
De middellijn van de vijzel 1,50 m.
In 1915 wordt de windwatermolen vervangen door een stoomgemaal 50 kub./uur.
In de twintigerjaren wordt een 40 P.K. Brons motor met centrifugaalpomp geplaatst,
opvoerhoogte 1,80 m.
In 1941 gaat men over op electriche aandrijving door gebrek aan dieselolie (47 kub.uitstoot).
In 1955 wordt het gemaal vervangen door een nieuw gemaal t.h.v.Moordhut aan het Afwateringskanaal.

 

d

De watermolenaar Filippus Wildeboer
wordt onderscheiden door Burge-
meester Roelen van de Gemeente Delfzijl.

 

 

d
(foto 1970)

Gemaal en dienstwoning Waterschap Weiwerd (nu waterschap Hunze en Aa,s)
In 1955 is het oude gemaal aan de Weiwerdermaar vervangen door dit nieuwe gemaal t.h.v. ,,Moordhut” aan het afwateringskanaal.

 

 

j

foto gemaal in 2010