De OOSTERHOEK

VERENIGINGEN IN DE OOSTERHOEK - STICHTING "BEHOUD MONUMENT DORP OTERDUM"

 

STICHTING "BEHOUD MONUMENT DORP OTERDUM"

 

 

f

Stichting "Behoud Monument Dorp Oterdum"Stichting Behoud Monument
Dorp Oterdum       

De Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum heeft ten doel;

Het behouden en voor de toekomst zeker stellen van de begraafplaats Oterdum, alsmede van het monument en de grafmonumenten geplaatst op de begraafplaats Oterdum"

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het verzorgen van het onderhoud van historisch waardevolle graven op het begraafplaatsmonument Oterdum;
 • het inventariseren en conserveren van de bestaande grafmonumenten;
 • het verval en het oneigenlijk gebruik van de graven en de begraafplaats tegen te gaan;
 • het in stand houden van de informatievoorziening ter plaatse van de begraafplaats;
 • het promoten van het cultuurhistorisch karakter van de begraafplaats;
 • het verwerven van fondsen ter uitvoering van het onderhoud;
 • het beschikbaar stellen van de begraafplaats als uitstrooiveld;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
 •  

  WWW.OTERDUM.COM

   

  d

   

  d

   

  d