OTERDUM - RONDLEIDING

 

 

    l

    Schilderij Johan Dijkstra

 

 


Schilderij van J.Karssen

 

 

l

 

 

l

 

 

l

Luchtfoto Oterdum 26-10-1973


l
Luchtfoto dorp Oterdum, omstreeks 1960

 

GAD2457.jpg

Luchtfoto dorp Oterdum, 1970

 

      l
Noordkant dorp Oterdum

 


l

 

 

    l


l

Gezicht op de ingang van het dorp,vanuit het westen gezien

 

 

l

Gezicht op de Hoofdstraat vanuit het westen gezien (1934)
Rechts, de schoolmeesterswoning Hoofdstraat z.z. E 34 (nr.331),
daarna café Smith, Hoofdweg z.z. E 35  (nr. 332).
In het midden op achtergrond het gemaal Oterdum met de dienstwoningen,
Hoofdweg n.z. E83.E84 en E86 (nr. 334 t/m 336).
Dokter Botjes is met zijn Ford op bezoek in het dorp.

 

l

(foto ca.1909)
Dorpsgezicht van uit het westen gezien. Links “Drei Börg,, Hoofdweg n.z. E104, E105 en E106 (nr.350)
Rechts, Café Hoofdstraat E21 (nr. 317)

 


l

Dorpsgezicht Oterdum, in 1914. Met rechts café de Vries, Hoofdweg z.z. E 21 (nr. 317),
toen nog het café van de familie Oosterom.

 

l

Hoofdweg vanuit het oosten gezien. Links, Café en Kruidenierswinkel familie  Smith, Hoofdweg z.z. E 35 (nr.332), Rechts, woning familie Mulder, Hoofdweg n.z. E 87 (nr.339), woning familie Bosker,Hoofdweg n.z E88 (nr. 340),
woning familie Swiersema, Hoofdweg E 89 (nr. 341)


l

 

 

ll

Gezicht op de Hoofdstraat vanuit het oosten gezien.
v.l.n.r.Schoolmeesterswoning, Hoofdweg z.z. E 34 (nr.331),
Huisschilder .Scharft,Hoofdweg z.z. E 33 (nr.330),Ol Loan,
woning schoenmakerij Kruger,Hoofdweg z.z.E 24 (nr.321)

 

l

 

 

l

Oterdum in de vijftiger jaren. Links, café Smith, Hoofdweg z.z. E 35 (nr.332),
Rechts, dienstwoning Waterschap Oterdum Hoofdweg n.z.E 84 (nr.336),
woning familie Groenhagen Hoofdweg n.z. E 86 (nr. 338)
Autogarage en rijwielzaak familie Mulder, Hoofdweg E 87 (nr.339),
woning familie Bosker, Hoofdweg E 88 (nr.340)


l
                                                                                                                                                                            (foto ca.1959)
Dorpsgezicht Oterdum. Links, Kruidenierswinkel,familie Groenhagen, Hoofdweg n.z. E 101 (nr.348), daar achter dubbele woning Hoofdweg E 95/96 (nr.347) familie Oosterhuis en Sander.

 

 

l

Weggetje naar de zeedijk.


ll

 

 

l

 

 

l

Foto uit het blad ,,Het Noorden in woord en beeld” van 1925

 

l

Foto uit het blad ,,Het noorden in woord en beeld” van 1926

 

l

Foto uit het blad,,Het Noorden in woord en beeld”

 

l

 

 

 

l

 

 

l

 

 

l

Boerderij (voormalige Kosterij) (nr.343)

 

d

Luchtfoto Oterdum uit 1979. Oterdum was toen al volledig afgebroken. Een gedeelte van het
  Oterdumermaar is nog zichtbaar,evenals het weggetje naar de reeds ontruimde begraafplaats van
  Oterdumerwarven.

   

d
Luchtfoto Oterdumerwarven uit 1953

 

j
Luchtfoto Oterdum,uit 1975

 

l

 

g
Tekening van de hr. H.Dijkstra.

 

 f
Luchtfoto van de Oosterhoek uit 1982

 

g

Netten repareren op de dijk bij Oterdum.
Maar zijn dit ook Oterdumers?.

d
Schilderij van E.Toxopeus

 

d  
Oterdum 1909
   Potloodtekening van de schoolmeester Albert Gerbinus Wind (1849-1936)

 

d
Oterdum 1909
 Potloodtekening van de schoolmeester Albert Gerbinus Wind (1849-1936)

 

h

 

s

 

 

s

 

k

Tegeltje waarop een afbeelding van de Ned. Herv. Kerk van Oterdum

(beschikbaar gesteld door Henk Kuiper, Uitwellinerga)