HEVESKES - RONDLEIDING

 

 

 

 

f
Pentekening Ned.Herv. Kerk Heveskes

 

 

 

Luchtfoto Heveskes uit 1953
Van industrie is nog geen sprake.

 

GAD2471.jpg

Luchtfoto Heveskes uit 1955 noordzijde dorp, linksonder Heveskesvalge

 

Luchtfoto Heveskes,omstreeks 1960.
Links boven de Sodafabriek in aanbouw.

 


Luchtfoto van het dorp Heveskes in 1963

 


Luchtfoto van de Oosterhoek, omstreeks 1964
Men is begonnen met het bouwrijpmaken van de terreinen voor de aluminiumfabriek, de kwelder bij Oterdum, het tweede Akzo terrein, het terrein voor de AKU, en het terrein voor de Alcoholfabriek.

 

Luchtfoto van de Oosterhoek uit 1965 met de in aanbouw zijnde Aluminium-fabriek en de AKU.

 

Luchtfoto van de Oosterhoek uit 1978.
Het dorp Heveskes is nagenoeg afgebroken, Heveskesvalge is reeds volgebouwd met industrie.

 

 

q

Ingang dorp Heveskes,van uit het westen gezien.

 


(foto ca.1903)

 


(foto ca. 1907)


(ca.1925)

 

Heveskes, de kom van het dorp vanuit het oosten gezien. Rechts de woning van de familie H.Wierenga (nr. 222), links café Geertsema (nr. 218)

 

Heveskes ,de kom van het dorp van uit het westen gezien.
Links de woning van de familie H.Wierenga (nr.222),
rechts café Geertsema (nr.218)


Heveskes (1965), van uit het westen gezien. Rechts café Geertsema (nr. 218),
links de woning van de familie H.Wierenga (nr.222)

 

De Provinciale Hoofdweg Heveskes-Oterdum in de kom van het dorp in oostelijke richting.
Met kruisje, de molen van de familie Reinders (nr.281)

 

De Provinciale Hoofdweg Heveskes-Oterdum in de kom van het dorp in oostelijke richting. 
Rechts is nog gedeeltelijk zichtbaar de lagere school (nr.220)
en de boerderij van de familie Medema (nr. 261)

 


De Provinciale Hoofdweg Heveskes-Oterdum, in de kom van het dorp in oostelijke richtng.
De tweede woning links is ,,de nieuwe pastorie” (nr.276)


De toegang van het dorp Heveskes.
Links de kapperszaak van de familie van der Veen (nr.227)
en rechts de boerderij van de familie B. de Boer Joh.zn. (nr.207)

 


De Ned. Herv. Kerk Heveskes, in zuidwestelijke richting   (foto 1965)

 

De Ned. Herv. Kerk Heveskes, in noordelijke richting.     (foto 1965)

 

 

g
Luchtfoto van de Oosterhoek uit 1971

 

 


Het bestuur van de ,, Dorsvereniging Heveskes”. (1933/35)
Bovenste rij v.l.n.r; Menno S.Douwes, Jannes Bouman, Homme Doornbos (Heveskesklooster),
Berend de Boer R.zn., Berend de Boer Joh.zn., Wiert Eelssema,
Alje S. Medema, Klaas Doornbos.
Voorste rij, v.l.n.r; Aries Bouman,  Derk Huizinga,  Gerardus Bouman, Abel.P.Venhuis en Hendrik Buurma (penningmeester)

 


Het personeel van de dorsmachine Heveskes.
Bovenste rij.v.l.n.r; J.van der Veen, H.Dallinga, J. Kruithof,
H.Hekman en H.Jager.
Voorste rij; D.Baalman, G.Wezeman, L.Hekman en J.Kruithof

 

 

h

 

h
De Provinciale Hoofdweg Heveskes-Oterdum in oostelijke richting.
Links woning familie  familie Elderman, Hoofdweg D 248 (nr. 279)

k

Tegeltje waarop een afbeelding van de Ned. Herv. Kerk van Heveskes

( Beschikbaar gesteld door Henk Kuiper, Uitwellingerga)

 

j
Heveskes 1961
Schilderij Leen Molendijk