HEVESKES - ALLERLEI - Opgravingen HEVESKESKLOOSTER

 

Opgravingen Heveskesklooster

 

Op het terrein van Heveskesklooster, ten noorden van de boerderij, Kloosterlaan E 1 (nr. 293), is door het Biologisch-Archealogisch Instituut (B.A.I.), onderzoek gedaan. Op het kloosterterrein zijn de resten van een eeuwen oude wierde opgegraven. Ook zijn de fundamenten van een Johanniterklooster uit de dertiende eeuw gedeeltelijk blootgelegd en werd er o.a. een hunebed gevonden en de fundatie van twee overlappende kerkgebouwen.

 

d
Luchtfoto uit 1953 van het voormalig Kloosterterrein.
Op het terrein naast de boerderij Kloosterlaan E 1 (nr. 293) zijn door het Biologisch-Archealogisch Instituut (B.A.I.) te Groningen opgravingen gedaan, naar de 13e eeuwse Johanniterklooster, die daar heeft gestaan.

 

d
(foto 1985) Boerderij Heveskesklooster E 1 (nr.293)
Afgebroken in 1987

 

d

   

d

 

d


dd


  f


d


d


 dd


 d


d


 d


 dd

 

d

 

d

 

d


d


 g


h


d


d


dd


 dd


 dd


d


  d


 d


 d


dd


d


  d

 

dd

  

d

  

d

 

d

  

dd

 

d

  

d

 

dd

  

dd


d

  

dd

 

dd

 

d

  

 d


d

 

d

 

 dd

 

d

  

d

 

d

 

d

 

 d

 

d

 

d

 

ddd

 

d

 

d

 

d

 

dd

  

d

  

d

 

dd


d

 

d

 

d

 

d

 

 

d

  

d

 Potscherven gevonden in de jaren zestig op het Kloosterterrein door Harm Hillinga (www.nazatendevries.nl.aĆ©). Hij woonde op Heveskesklooster in de boerderij Kloosterlaan E 1 (nr. 293).
De scherven zijn door het BAI samengevoegd.