HEVESKES - ALLERLEI - HEVESKES TOEN en NU

 

 

g

Op een kaart van de bestaande situatie in 2009 zijn de wegen en gebouwen ingetekend zoals die er stonden voor de afbraak van het dorp Heveskes.