De OOSTERHOEK

SCHOLEN IN DE OOSTERHOEK - WEIWERD - ALGEMEEN

Openbare Lagere School Weiwerd

 

a
School omstreeks 1868

 

a

 

a

 

a

 

a

 

a a

Hoofd der school Jacobus Schoonbeek (1868-1922).

In 1918 vierde hij zijn 50 jarig jubileum als onderwijzer.

Samen met zijn zoon,voor de school in Weiwerd

 

 

a a

Meester Schoonbeek voor zijn huis

de kosterswoning in Weiwerd

Meester Schoonbeek met zijn dochter

schooljuffrouw Martha

        


a
,,De oude Kosterij”Hier woonde meester en koster Jacobus Schoonbeek.
Weiwerd, Heemskesweg 11 (nr.2)

 

a

 

a

 

Leerkrachten in Weiwerd.


Leerkrachten in Weiwerd waren o.a.;
Meester Jacobus Schoonbeek  1868 tot 1922
MeesterE. de Vries 1922-1944
Juffrouw J.de Jonge werd in 1959 gepensioneerd.
Meester K.Zijlstra 1944-1952
Meester J.Lenting van 1952 tot de sluiting van de school op 1 juli 1976
In 1962 waren er nog 26 kinderen op de school, daarop volgde een toename door de sloop van de school Oterdum-Heveskes. In 1976 nog 4 meisjes en 4 jongens en werd de school opgeheven.

 

j

Nieuwsblad van het Noorden 29 januari 1952