De OOSTERHOEK

SCHOLEN IN DE OOSTERHOEK - OTERDUM - ALGEMEEN

Openbare Lagere School Oterdum

(1873-1936)

 

s

Openbare Lagere School Oterdum.

In 1873 is deze school gebouwd. In 1936 is de school gesloten en kort daarna afgebroken.
De scholen Oterdum en Heveskes zijn toen samengevoegd in een nieuwe gebouwde school op de grens van beide dorpen.

 

s

 

s

Foto uit 1926 van de Openbare School in Oterdum, uit het blad

,,Het Noorden in Woord en Beeld”

 

s

Brief goedkeuring door Gemeente betreffende aankoop grond van de Kosterij voor het bouwen van een  School

 

 

s

 

s
s
 
A.G.Wind 

(Schoolmeester van 1890-1920)

  
Mevr. Wind-van der Werf

 

                                                      

 


Instructies en voorwaarden door de kerkeraad gesteld,voor de benoeming van de hr.Wind, als organist, voorlezer,voorzanger en hoofd van de school en andere taken.

 

s


s

 

s

 

 

Albert Gerbinus Wind, geboren 27 maart 1849 te Assen, overleden 1 juli 1936 te Utrecht,

(zoon van Jan Harms Wind,timmerman, opzichter Waterstaat en aannemer, en Grietje Jans de Jong),trouwde 8 augustus 1877 te Delfzijl met Gepke van der Werff, geboren 10 juni 1846 te Farmsum, overleden 25 juni 1922 te Delfzijl, (dochter van Gerhardus Hillebrands van der Werff,zeeman,en Alida Mekkes de Vries).

 

Gedicht van Schoolmeester Albert Gerbinus Wind (1849-1936) 28 juni 1909

 

s

 

s

Gedicht van schoolmeester Albert Gerbinus Wind (1849-1936) 28 juni 1909

 

s
Oterdum 1909
Potloodtekening van de schoolmeester Albert Gerbinus Wind (1849-1936)

 

s

Oterdum 1909
Potloodtekening van de schoolmeester Albert Gerbinus Wind (1849-1936)

 

s

 

 

s

 

 

s

 

s

 

s

 

Schoolmeester Eeltje J.Dik

Op 1 mei 1920 werd de hr. Wind op zijn verzoek eervol ontslagen

en werd de hr. Dik, benoemd als schoolmeester koster en organist

 

 

In 1936 is de school afgebroken en werd de hr. Dik hoofd van de nieuw gebouwde
 school Oterdum-Heveskes.

s

Links de oude Kosterij.

 

 

s

Pokkenbriefje van Geuko Toxopeus (12-06-1890)

 

s

 

d

Nieuwsblad van het Noorden 22-03-1936

 

d

Nieuwsblad van het Noorden 15-05-1937