De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - WEIWERD - ALGEMEEN

 

Ned. Herv. Kerk Weiwerd.

algemeen

             w

Ingang van het dorp Weiwerd, vanuit het westen gezien.
In het midden de Ned. Herv. Kerk

 

w

Luchtfoto van het dorp Weiwerd, uit 1968, in het midden de Ned.Herv.Kerk.

 

w

 

w

De Ned. Herv. Kerk

De kerk is gebouwd in 1877. In 1976 kocht het Havenschap Delfzijl de kerk van de Ned. Herv. Gem. Farmsum, Oosterhoek, Meedhuizen, waar in de kerkelijke gemeente Weiwerd was opgegaan. Wat het Havenschap betreft was de aankoop een vervolg op het ingezette beleid, te weten de aankoop van het gehele dorp Weiwerd, inclusief de kerk en de begraafplaats. Met toestemming van het Ministerie van WVC werd op 6 januari 1984 tot de sloop besloten. Door de inwoners van Weiwerd werd de voorgenomen sloop gezien als een verarming van het dorp; er werden echter geen bezwaren ingediend. Orgel, kerkbanken, preekstoel en uurwerk werden aan de kerkvoogdij geschonken. Deze vond, in samenwerking met andere Nederlands Hervormde Gemeenten nieuwe, nuttige plaatsen voor de waardevolle historische voorwerpen. De terp, waarop de kerk en begraafplaats lagen, komt voor op de lijst van archeologische monumenten. Ingevolge de wet, mocht niet dieper gesloopt worden dan 25 centimeter onder het maaiveld, waardoor de fundamenten in de terp behouden bleven.De rondom de kerk gelegen begraafplaats bleef in zijn oorspronkelijke staat bestaan. De sloop werd uitgevoerd door het slopersbedrijf B.Steenhuis te Scheemda.

Het puin van de kerk werd gestort op de kraagstukken langs het Zeehavenkanaal in de haven van Delfzijl.

 

 

w

 

     w

Kerk te Weiwerd, ca.1738.  Gedeelte van een kaart van H.Teysinga
   (Statenarchief inv. nr.823)

 

    w

   Afbeelding van de voorganger van de in 1877 gebouwde en in 1984
   afgebroken kerk van Weiwerd.
   In ,,Als een dieplood” een folkloristisch roman van J.F.Vos staat deze kerk
   afgebeeld.
  Deze kerk werd gebouwd rond 1400 en werd afgebroken in 1872.

 

w

 

w

 

 

w

w

Foto van de Ned.Herv.Kerk te Weiwerd uit het blad,
,,Het Noorden in Woord en Beeld” 1926

 

 

w

 

 

w

 

 

w

 

w

 

w

 

w

 

w

 

w

 

w

 

w

 

                                                                                                                                                         

s

( Foto 1969)  Ned. Herv. Kerk Weiwerd


s

(foto 1969) Links nog net zichtbaar het kerkhof.

 

s

 (Foto 1963)  Ned. Herv. Kerk Weiwerd. Op voorgrond een kraan van grondverzetbedrijf, van der Laan

 

g

 (foto 1973)  Ned. Herv. Kerk van Weiwerd.
  Een segment van de laadbrug voor de Aluminiumfabriek,Aldel, passeert het kerkje.

 

 

g

foto 1980

 

j

 

 d

 

d

 

d

 

d
Foto beschikbaar gesteld door Richard Smit (Ierland)