De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - OTERDUM - KERKHOF

 

Ned. Herv. Kerk Oterdum

KERHOF

 

d

 

d

Grondslag Van  De Kerk te Oterdum.
Met De omliggende Graven

Volgens Model Niews Overgeset

in Den Jaare 1816 

s

 

s

 

Schets van de bestaande zerken, opgenomen om de zerken na de dijksverhoging op dezelfde plaats te herplaatsen.
De zerken zijn tijdelijk opgeslagen op de begraafplaats te Oterdumerwarven.

 

s

 

s

 

s

 

s


s

               s    

In 1976 werd op de plaats waar eertijds de kerk van Oterdum stond, een bronzen gedenkteken opgericht, vervaardigd door M.Meesters.

Tevens bevindt zich hier een tableau met enige informatie,waaronder een gedicht van K.Mulder:

 

Kerkje van Oterdum

Kerkje van Oterdom ston zo verlegen
doeknekt mit diek as n ,aarm der omtou,
dij hom beschaarmde veur Eemswind en regen.
Taiken van Gods vrucht veur aaltied en nou?

Refrein;
Tied dei verandert,,t nemt aalmoal ,n keer;
Kerkje van Oterdom staait ter naait meer.

In Eemserbocht bennen vrougertied schepen
wel ais in störm en in noodweer vergoan.
Kerkvolk van Oterdom was den aan ,t slepen,
hoalde der ,t aanspoulde jutgoud vandoan.

Refrein:
Tied dei veraandert,t nemt aalmoal ,n keer;
Kerkje van Oterdom staait ter naait meer.

,t Noorden van Grunnen kreeg steun van Regeren;
,t was meer waark,veur meer geld, veur meer goud.
Meugelk konden wel de boudel versmeren.
Zol ,t,dat Kultuur en milieu wieken mout?

Refrein;
Tied dei veraandert,  ,t nemt aalmoal ,n keer;
Kerkje van Oterdom staait ter naait meer.

Doar bie Delsiel mos,n Eemshoaven komen;
,t wer ,n komplex mit ,n bult industrie.
,t Laandschop wer aans, bleven zuver gain bomen;
dörpkes verdwenen... en mensen der bie.

Refrein:
Tied dei veraandert,  ,t nemt aalmoar  ,n keer;
Kerkje van Oterdom staait ter naait meer.

Zo kwamen buldozers,baggelmesienen;
want veur het nije  ,t olle kepot.
Kerkje van Oterdom mos ook verdwienen;
diek wer verlegd,wat in weeg ston mos weg.

Refrein;
Tied dei veraandert,  ,t nemt aalmoal ,n keer;
Kerkje van Oterdom staait ter naait meer.

 

 

 

s

 

s

 

s


s

 

s

 

 d

 

 

Johannes Toxopeus  Pastor (predikant) in 1635

In 1635 kreeg Oterdum een nieuwe pastor (predikant) in de persoon van Johannes Toxopeus. Geboren ca. 1610 te Larrelt in Oostvriesland, werd ingeschreven 8 juni 1630 als student te Groningen. Hij huwde plm. 1635 met Taektien Abels gedoopt 1614 en zij werd begraven te Woldendorp 3 april 1676. Hij zelf overleed 3 october 1666 te Oterdum en begraven in de kerk, zoals die tijd de gewoonte was. Zijn grafzerk lag onder de houten vloer en kwam tijdens de afbraak van de kerk te voorschijn. De zerk ligt nu boven op de dijk, bij het monument.

 

Zijn grafschrift luidt;   ANNO 1666 DEN 3 OCTOBER

IS DEN GODSALIGE EN WEL

GELEERDEN JOHANNES TOX

OPEUS PASTOR TOT OTER

DUM SIJNES OLDERDOOMS

ONGEVEER 60 EN SIJNES PRE

DIGAMST 32 JAER SEER

CHRISTELICK GESTORVEN

EN LEIT ALHIER B,GRAVEN

Onder het familiewapen, een rechtopstaande niet gespannen kruisboog zonder pijlen, treffen we de Griekse tekst van 1 Corinthe 15:53, welk vertaaldluidt:
“ Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen”

 

s s

 

s


s

 

b

De Ned. Herv. Kerk van Woldendorp,waar de zerk van ds.Johannes Toxopeus is overgebracht.

  

b

Grafsteen van ds. Johannes Toxopeus van kerkhof Oterdum overgebracht naar de Ned.Herv. Kerk van Woldendorp

Geplaatst in de kerk ,naast de zerk van zijn echtgenote Tjaeckjen Abels die die zich daar al eerder bevond

 

s

 

s

 

d


d

 

d