HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes, Heveskesklooster, kloosterlaan E 12                              Nr.296

 

d

De boerderij ,,Akkemaheerd” Heveskesklooster, Kloosterlaan E 12 (nr.296)

 

 

Aangekocht door H.S.D. 01-11-1967
Laatste eigenaar; Levensverzekering Mij. Utrecht.
Laatste bewoner; Hommo J. Doornbos en Jacobina M. Doonbos-Kadijk
Afgebroken in 1982

 

Bewoners;

1 Michiel Ploeger en Geessien Ploeger-Rijnberg

2 Jan Hommo Doornbos en Reina Doorbos-Ritsema

3 Hommo Janco Doornbos en Jacobina Martina Doornbos-Kadijk

 

 

d

De boerderij ,,Akkemaheerd”van voor de verwoesting door oorlogsgeweld in 1945.

 

d

 

d

De boerderij ,,Akkemaheerd” Kloosterlaan E 12 (nr.296), kort voor de afbraak in 1982

 

d

 

d d
Boerderij ,,Akkemaheerd” , kort voor de afbraak in 1982

 

d


d

 

g

 (foto Harm Hillinga www.nazatendevries.nl.aé)
Op achtergrond de boerderij ,,Akkemaheerd” Heveskesklooster, Kloosterlaan E 12  (nr.296).

 

d

Luchtfoto uit 1975 van de ,Akkemaheerd”
Heveskesklooster, Kloosterlaan E 12 (nr. 296)

 

 d
(foto ca.1976)
  Boerderij ,,Akkemaheerd”Kloosterlaan E 12 (nr.296)

 


d

 d
(foto ca. 1976)
Boerderij ,,Akkemaheerd”Kloosterlaan E 12 (nr.296)

 


d

boerderij Kloosterlaan E 12 (nr.296)

 

  c

Boerderij familie Doornbos,Heveskesklooster, Kloosterlaan E 12  (nr. 296)

 

  c

Boerderij ,,Akkemaheerd” Heveskesklooster, Kloosterlan E 12 (nr. 296)

 


                            

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d