HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes, Heveskesklooster, Kloosterlaan  E 4                              Nr. 297

 

g

(foto 1965) (voormalige Tolhuis).
De woning van de familie H.Koller, Kloosterlaan E 4  (nr.297)

 

Aangekocht door H.S.D. 13-12-1966 Laatste eigenaar;
Hendrik,Hendrikje en Antje Köller
Laatste bewoner; Hendrik, Hendrikje en Antje Köller
Afgebroken in 1967

 

Bewoners;

1 Ties Kugel en Hiemke Kugel-van der Laan   (Tolpachter)

2 Hendrik Köller en Laurensje Köller-Nieuwenhuis en Hendrikje en Antje Köller.

 

 

Kloosterlaan Köller..jpg

Hendrik Köller en zijn zuster Antje staande voor hun huis.

 

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d