HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Hoofdweg z.z. D 224                                                    Nr. 270

 


d
(foto 1965) Hoofdweg in de richting Oterdum
Tweede woning van rechts familie Vos, Hoofdweg D 224 (nr. 270)

 

Aangekocht door H.S.D. 23-12-1963
Laatste eigenaar; Freerk Vos en Trijntje Vos-Smit.
Laatste bewoner; J.Strijbos. (Tijdelijk)
Afgebroken in 1960

 

Bewoners;

1 Jakob van der Werf (Heeft woning laten bouwen) Jantje van der Werf-Bronda

2 Freerk Vos Trijntje Vos-Smit.

 

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d