HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Hoofdweg z.z. D 223                                                    Nr. 269

 

f
(foto 1965) De woning van de familie F.Boekelo,  Hoofdweg z.z.  D 223 (nr.269)

 

Aangekocht door H.S.D. 19-03-1965
Laatste eigenaar; Derk Venhuis en Anna Venhuis-Geertsema
Laatste bewoner; Freerk Boekelo en H.D.Boekelo-Hooites
Afgebroken in 1965

 

Bewoners;

1 Hendrik Dallinga en (heeft woning gebouwd)
   Greit Dallinga-van der Molen

2 Freerk Boekelo en H.D. Boekelo-Hooites

f

De woning van de familie F.Boekelo,
Hoofdweg z.z.D 223  (nr.269) kort voor
de afbraak in 1965. Op foto v.l.n.r.
Jacob Nannen, Fransina Bos-Schipper
en Edsko Bos

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d