HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Heveskesvalge,  Oude Stadsweg  D 264                      Nr. 254

 

d
(foto 1964) Middelste woning van de familie B.Noordhuis, Heveskesvalge, Oude Stadsweg D 264 (nr.254)

 

Aangekocht door H.S.D.
Laatste eigenaar; Berend Noordhuis en Jacoba Noordhuis-Nannen
Laatste bewoner; Berend Noordhuis en Jacoba Noordhuis-Nannen
Afgebroken in 1964

 

Bewoners;

1 Gerard Nannen en Pieterke Nannen-Wenke

2 Berend Noordhuis en Jacoba Noordhuis-Nannen

 

h

Nieuwsblad van het Noorden 19-10-1915

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d