HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Heveskesvalge,  Oude Stadsweg  D 263                      Nr. 253

 

d
(foto 1964) Woning van J.Venema, Heveskesvalge, Oude Stadsweg  D 263  (nr. 253)

 

Aangekocht door H.S.D. 14-05-1964
Laatste eigenaar; Jacob Venema
Laatste bewoner; Jacob Venema
Afgebroken in 1965

 

Bewoners;

1 Berend Venema en Antje Venema-Wenke

2 Jacob Venema

 

 

f
Nieuwsblad van het Noorden 02-05-1916

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d