WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd,  Heemskesweg n.z. 12  (D 155)                                               Nr. 17

 

f
(foto 1974)
De woning van de familie H.Hofman, Heemskesweg n.z.12  (nr. 17)

 

Aangekocht door H.S.D. 15-01-1974
Laatste eigenaar; Harm Hofman en Stientje Hofman-Waker
Laatste bewoner; Harm Hofman en Stientje Hofman-Waker
Afgebroken in 1974

 

Bewoners;

1 Jan Hofman en (schipper en kastelein)
Martje Hofman-van Oosterom

2 Harm Hofman en
Stientje Hofman-Waker

 

f 

De woning van de familie H.Hofman, Heemskesweg 12 (nr.17),
kort voor de afbraak in 1974

 

f

Weiwerd. Ned.Herv.Kerk. Links de woning van de  familie H.Hofman. Heemskesweg n.z. 12 (nr.17)

 

 

s
  De Eemsbode 10-05-1888

 

image013.jpg

Woning Heemskesweg n.z. 12 (nr. 17)
Rechts nog net zichtbaar de ned. herv. kerk.

 

 g

(foto 1970)  Lucht foto van de woning van de familie Hofman, Heemskesweg n.z. 12 (nr. 17)

 

 

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d