HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Heveskesklooster Kloosterlaan  E 1                              Nr. 293

 

d

(foto 1985) De boerderij Kloosterlaan  E 1  (nr.293), gebouwd in 1953/54, oude boerderij is door oorlogsgeweld in 1940/45 verwoest.
In 1830 stonden op het voormalige  Kloosterterrein vier boerderijen.

 

 

Aangekocht door H.S.D. 15-11-1968
Laatste eigenaar; Fam. Mulder
Laatste bewoner; Egge Hillinga en Geertje Hillinga-de Vries
Laatste pachter; Pieter Westers en Elly Westers-Bouman
Afgebroken in 1987

 

 

Bewoners oude boerderij;

1 Hendrik Wiersema en Etje Wiersema-Woldinga

2 Gerardes Boerema en Hiltje Boerema-Smit

3 Jacob Doornbos en Marchje Doornbos-Timmermans

 

Bewoners nieuwe boerderij;

1 Berend de Vries en Doechina Roelfiena de Vries-Hesseling

2 Egge Hillinga en Geertje Hillinga-de Vries

 

d

(foto 1985) Zuid-west zijde,van de boerderij, Heveskesklooster E 1 (nr.293)

 

d

 (foto Harm Hillinga. www.nazatendevries.nl.aé)
 Noord-west kant van de boerderij Heveskesklooster, Kloosterlaan E 1 (nr.293)

 

 

d

  (foto Harm Hillinga www.nazatendevries.nl.aé)
Zuidkant van de boerderij Heveskesklooster, Kloosterlaan E 1 (nr. 293)

 

   

g

 (foto Harm Hillinga www.nazatendevries.nl.aé )
Aan de noordkant van de boerderij Kloosterlaan E 1 (nr. 293) stond een bunker uit de tweede wereldoorlog, afgebroken in de zestiger jaren.

                                                                                                                                                  

 

d

Luchtfoto uit 1953 van het voormalige Kloosterterrein.Op het terrein naast de boerderij Kloosterlaan E 1 (nr. 293) zijn door het Biologisch-Archealogisch Instituut (B.A.I.) te Groningen opgravingen gedaan, naar de 13e eeuwse Johannieter-klooster, die daar heeft gestaan.

 

g
     Luchtfoto uit 1975 van de boerderij Heveskesklooster, Kloosterlaan E 1
     (nr. 293) met aan de noordkant van de boerderij de bunker uit de tweede
     wereld oorlog

 

  b

Boerderij Heveskesklooster, Kloosterlaan E 1  (nr. 293)

 

b

Boerderij Heveskesklooster, Kloosterlaan E 1  (nr. 293)

 

b

Opgravingen Heveskesklooster,ten noorden van de boerderij Kloosterlaan E 1  (nr. 293)

 

 

h
Leeuwardercourant 21 juni 1806

 

 

 

Opgravingen Heveskesklooster.

Op het terrein van Heveskesklooster, ten noorden van de boerderij, Kloosterlaan  E 1 (nr. 293),is door het Biologisch-Archealogisch Instituut (B.A.I.),onderzoek gedaan . Op het kloosterterrein zijn de resten van een eeuwen oude wierde opgegraven. Ook zijn de fundamenten van een Johanniterklooster uit de dertiende eeuw gedeeltelijk blootgelegd en werd er o.a.een hunebed gevonden en de fundatie van twee overlappende kerkgebouwen.

 

d

 

 

d

 

  

d

 

 

 

d

 

 f

 f

Leeuwardercourant 21 juni 1983

 

d

Hunebed

 

d

Fundamenten van twee elkaar overlappende kerkgebouwen.
Het oudste gebouw bezat een sleuffundering die zich als een lichtgekleurde baan in de ondergrond aftekent.
Het fundament van het jongste gebouw bestaat uit baksteen die vrijkwam bij de sloop van de voorafgaande kerk.

 

d

 


HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d