HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners - Heveskes, Kloosterlaan nr. 293 t/m 298

 

d

 

d

         Luchtfoto Heveskes, Kloosterlaan en Heveskesklooster (foto 1953)

 

g
Luchtfoto uit 1975 van het Kloosterterrein.

 

 

g
Groninger Courant 17 juni 1806

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d