HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Heveskeslaan  Ned. Herv. Kerk                                  Nr. 244

 

d

Ned. Herv. Kerk. Heveskes (nr.244)

 

Aangekocht door H.S.D. 31-12-1976
Laatste eigenaar; Ned. Herv. Gem. Farmsum-Oosterhoek-Meedhuizen
Verkocht door H.S.D. 16-03-1995 aan de stichting Oud Groninger Kerken.

 

 

d

Ned. Herv. Kerk Heveskes, foto 1912

 

d

Ned. Herv. Kerk.Heveskes  (nr.244)

 

             d

Ned. Herv. Kerk Heveskes  (foto 1965) Het inwendige van het schip naar het westen met de  ,,van Dam”orgel.
Kort voor de verplaatsing naar de Ned. Herv. Kerk van Uitwierde.

  

d  

Ned. Herv. Kerk Heveskes.  (foto 1965)

De preekstoel van Heveskes, in 1781 gemaakt door Abraham Bekenkamp, geplaatst aan de zuidzijde. Kort voor de bevrijding tussen 26 en 30 april 1945 heeft de kerk bij de gevechten zware schade geleden. Het interieur, het orgel, de preekstoel en enkele banken liepen in meer of minder mate schade op. Tijdens de restauratie van de oorlogsschade is de preekstoel verplaatst naar de oostzijde, terwijl de orgelzolder van de oostzijde naar de westzijde verhuisde.

 

 

Monument Blijvende herinnering aan de Oosterhoek

 

d

 

d

 

d
d
   

 


d

 

 h
 Ned. Herv. Kerk Heveskes

 

g
 Schilderij Ned. Herv. Kerk  Heveskes.

 

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d