HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Heveskeslaan   (oude Pastorie)                                              Nr. 243

 

h

Oude Pastorie, zuidkant van de kerk, foto ca.1912

 

Afgebroken in 1914

Bewoners;

1 Ds. Gerrit Willem Rijk (1906-1908)

2 Ds. Herman Johan Meuter (1910-1912)

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d