WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd,  Schaaplaan  Dorsmachineloods

 

d

Luchtfoto Weiwerd, omgeving Schaaplaan, omstreeks 1960.
Door de industrieaanleg is alleen nog een kort gedeelte van de Schaaplaan grenzende aan het dorp Weiwerd overgebleven.

 

d

De dorsmachineloods, nog net zichtbaar,geheel rechts (zwart).

 

d

De Weiwerderdorsmachine, bij de boerderij van de familie J.Westerhof;
Achter de machine G.Wezeman, op de machine G.J.Wezeman,
naast de wagen W.Klunder (machinist) daarnaast K.Westerhof,
op de trekker J.Stoppels, op de wagen J.ter Harkel, en A.Oosterwold,
bij de pers P.Oosterwold, L.Hansen en A.Stam.

 

d

De Weiwerderdorsmachine, bij de boerderij van de familie J.Westerhof.


d

De Weiwerderdorsmachine 1954.
V.l.n.r; J.Kruithof, P.Oosterveold, L.Hansen, G.J.Wezeman, J.ter Harkel, W.Klunder (machinist)

 

d 

Bestuur Dorsvereniging Weiwerd-Geefsweer

Voorste rij v.l.n.r; J.Kroeze, B.Atzema K.W.Westerhof, E.Ritsema.
Midden rij; S.v.d.Paard, G.Ottens, G.P.Holthuis, J.Switters, P.Bruggers.
  Achterste rij; S.Bruggers, J.Lesman, K.Kampen, R.Huisman,      ?       .

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d