WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd, Hoofdweg (Heemskesweg)                                            Nr. 29
Dubbele noodwoning

 

f

Links de noodwoning, van de familie J.Mulder, later de familie M. Steinfelder.
Rechts Noodpostkantoor en oliehandel van de familie P.Brouwer. (nr. 29).
Na de oorlog is hier de Ned. Herv. Pastorie,  Heemskesweg 21 (nr.7) gebouwd.

 

Bewoners;

1 Jan Mulder en D.Mulder-Smaal

2 Marinus Steinfelder en Grietje Steinfelder-Wal

 

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d