WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd, Heemskesweg n.z. 20 (D 126)                                        Nr. 175

 

d
(foto 1974) De kapperszaak van de familie M.van der Veen, Heemskesweg 20 (nr.175),
links gedeeltelijk  zichtbaar de woning van de familie  Huisman, Wierderond 26 (nr.47)


Aangekocht door H.S.D. 08-12-1972
Laatste eigenaar; Marinus van der Veen en Arendiena van der Veen-Meijerhof.
Laatste bewoner; Marinus van der Veen en Arendiena van der Veen-Meijerhof
Afgebroken in 1974

 

Bewoners;

1 Gerrit Kiel en Grietje Kiel-Heersema
2 Arend Wieringa en Annie Wieringa-Koop
3 Jan Stoppels en en Elisabeth Stoppels-de Vries
4 Albert Wezeman en Siepie Wezeman-Westerhuis
5 Marinus van der Veen en Arendiena van der Veen-Meijerhof

 

Eerder stond hier een dubbele woning;

Bewoners voor;                                        Bewoner achter;
1 Hendrik Jager en                                    1a Hendrik Holthuis
Grietje Jager-Schuitema                             (venter met negotie)

 

f
Weiwerd Heemskesweg, links kapperszaak van de familie Kiel, Heemskesweg 20 (nr. 175)

 

 

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d