WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Weiwerd, Achterste Valge (Tweede Valge) Nr. 159 t/m Nr.167

 

s

 

s

Luchtfoto Weiwerd uit 1955. Op voorgrond de Weiwerder Valgen.


s

 

s

Weiwerdervalgen, op achtergrond de Zeedijk.

 

s

Gezicht op de Achterste Valge, ook wel genoemd de Tweede Valge.
V.l.n.r; De woning van de familie P.Peihak, (nr.160),
de woning van de familie P.Oosterwold, (nr.162),
de woning van de familie H.Veentjer, (nr.163)
en de woning van de familie W.Havinga, (nr.164)

 

h
Luchtfoto omgeving Weiwerdervalgen, uit 1962.
De woningen van de Achterste Valgen zijn nog niet afgebroken.

 

h

Luchtfoto Industriegebied in 1988.
Van de woningen van de Weiwerdervalgen is niets meer terug te vinden, over de Oude Stadsweg is de nieuwe Oosterhornweg gelegd.
De Weiwerdervalgen is volledig volgebouwd met industrie.

 

h

Luchtfoto Weiwerdervalge (op voorgrond de Achterste of Tweede Valge) omstreeks 1955.

 

 

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d