WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd,  Heemskesweg 7  (D19z)                                                 Nr. 110

 

d

De woning van de  familie A.Helmantel, Heemskesweg 7 (nr.110)

 

Aangekocht door H.S.D. 10-09-1974
Laatste eigenaar; Aijolt Helmantel en Jantje Helmantel-de Vries
Laatste bewoner; Aijolt Helmantel en Jantje Helmantel-de Vries
Afgebroken in 1976

 

Bewoners;

1 Aijolt Helmantel en Jantje Helmantel-de Vries

 

  d

De woning van de familie
Helmantel,Heemskesweg 7 (nr.110)
kort voor de afbraak in1976

 

h

Luchtfoto omstreeks 1960, omgeving kruising Wierderond-Heemskesweg.

Op voorgrond de woning van de familie Helmantel, Heemskesweg 7 (nr. 110)

 

 


d

 

d

 

d

De heuvel in het terrein waar vermoedelijk de oude borg Ackinga heeft gestaan,
in de hoek Heemskesweg-Westerweg. Op de foto huize,,Landlust,, Heemskesweg 5 (nr.111),
ten zuid-oosten van deze woning zou de borg hebben gestaan.

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d