WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd,  T.J.Jansenweg 2                                                          Nr. 108

 

d

Het Ned. Herv.Verenigingsgebouw T.J.Jansenweg 2 (nr.108).
Links nog net zichtbaar de boerderij van de familie Switters, Karspelpad 3 (nr.65)

 

Aangekocht door H.S.D 31-12-1976
Laatste eigenaar; Ned. Herv. Gem. Farmsum, Oosterhoek en Meedhuizen.
Gebouwd in 1951
Afgebroken in 2007

 

d
T.J.Jansenweg, met links het verenigingsgebouw.


d

Het Verenigingsgebouw van de Ned.Herv.Gem. Weiwerd.
T.J.Jansenweg 2 (nr.108)

 

h

(foto 1972)
T.J.Jansenweg, gezien van uit het zuiden, met in het midden het verenigingsgebouw,
T.J.Jansenweg 2 (nr. 108)

                                                                                                                                                                      
d 

(foto 2007) Het Verenigingsgebouw kort voor de afbraak  

 

f

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d