WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd,  T.J.Jansenweg 8  (D61f)                                                       Nr. 105

 

p

De dubbele woning T.J.Jansenweg. 8/10 (nr.105/104)  Middelste dubbele woning rechts, wed. A.Wezeman-Nap,
T.J.Jansenweg 8 (nr.105), kort voor de afbraak in 1975.

 

Aangekocht door H.S.D. 08-12-1972
Laatste eigenaar; Tunnis Fokke Veening en Grietje Veening-Wezeman
Laatste bewoner; Wed. Aagtje Wezeman-Nap
 Bewoners;

1 fam. IJsbrand Noorman-Terwiel

2 fam. Piet de Vries

3 Remmert Vondeling en H.G.M.Vondeling-Ackx

4 Tunnis Fokke Veening en Grietje Veening-Wezeman

5 Wed. Aagtje Wezeman-Nap      

 

p  

Links woning T.J.Jansenweg 8 (nr.105)

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d