OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s

 

Oterdumerwarven,  Hooge Meedelaan  E 69                         Nr. 379

 

f

De woning van de familie D.Groenhagen, Hooge Meedelaan E 69 (nr. 379)

 

Aangekocht door H.S.D. 13-12-1968
Laatste bewoner; Derk Groenhagen en Lubbertje Groenhagen-Timmer
Laatste eigenaar; Derk Groenhagen en Lubbertje Groenhagen-Timmer
Afgebroken in 1969


f Bewoners;

1 Jan Jonk en Aaltje Jonk-Vos

2 Derk Groenhagen en Lubbertje Groenhagen-Timmer

In 1910 kochten Derk Groenhagen en Lubbertje Groenhagen-Timmer, voor F 575,- het perceel Hooge Meedelaan
E 69, groot 9are,90ca. van Jacob Jonk

 

f

Turfsteken op het land van de hr. Groenhagen, Hooge Meedelaan E 69 (nr. 379)
In de oorlog 1940/45 is hier een meter veen uitgegraven voor de brandstof voorziening.

 

f

 

g

 

 

 

 

OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s