OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s

 

Huizen en hun bewoners Oterdumerwarven  Oosterlaan nr. 355 t/m nr. 360 

 

 
d

 

d

Luchtfoto Oterdum–Oterdumerwarven-Nieuwenhuis 1953

 

d

Luchtfoto Oterdumerwarven 1953 Oterdumerwarven

 

d

Brug over het Oterdumermaar.
Toegangsweg naar Oterdumerwarven, de Oosterweg.

 

d

 

d

(foto 1963)
Weg vanaf het dorp Oterdum, naar Oterdumerwarven en Borgsweer.
Links van de weg, niet zichtbaar de Oterdumermaar, rechts de
slaperdijk van de Groote Polder.
Op achtergrond nog net zichtbaar het gemaal Oterdum.
Op de fiets Jan van Delden op weg naar huis Oosterweg E 45.

 


d
(foto 1963)
Weg vanaf het dorp Oterdum naar Oterdumerwarven en Borgsweer.
Links van de weg het Oterdumermaar en links nog net zichtbaar
de brug over het maar naar Oterdumerwarven, de Oosterweg.
De fietsers zijn Jan van Delden en ? op weg naar huis de boerderij
Oosterweg E 45 (nr. 355)

 

d
De brug over het Oterdumermaar. (foto 1963)
Toegangsweg naar Oterdumerwarven, de Oosterweg.
Op achtergrond het dorp Oterdum.

 

d
De brug over de Oterdumermaar (foto 1963)
Jan Johannes van Delden en Martje van Delden-Perdok
staan op het ijs bij de brug.
Zij waren landbouwers op de boerderij Oosterweg E 45 (nr.355)

 

 

 

 

OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s