OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s

 

Kwelder Oterdum

 

g

Luchtfoto van de Oosterhoek uit 1953, rechts boven de kwelder, ten westen van Oterdum

 

g

Rechts de kwelder van Oterdum


g 

De Eemsbode 08-02-1963

g

Luchtfoto van de Oosterhoek uit 1964 met aanleg industrieterreinen. Rechts boven het opspuiten met zand van de kwelder van Oterdum t.b.v. de Aluminiumfabriek

 

 

k

Opspuiten met zand kwelder Oterdum.

Op achtergrond het dorp Oterdum en rechts nog net zichtbaar ,,Nijhoffs Borgje”

  

g 

 

Hier ziet men dat er reeds voorbereidingen zijn getroffen voor de bouw van de Aluminiumfabriek. Er is zand opgespoten en op de achtergrond is nog net een machine te zien. De foto is genomen in de buurt van de oude pier. Bij deze pier ging de dorpsjeugd vaak zwemmen. Het hoofdkanaal van het “Zijlvest Oterdum,, het Oterdumerdiep, oud riviertje, monde ca. 1600 uit in de Eems ten oosten van Oterdum. Het liep achter de boerderij van de familie Toxopeus (Nieuwenhuis) langs, recht door, door het poldertje (Groote Polder) tussen de beide dijken, naar de Eems.

Later werd de uitwatering van het Oterdumerdiep verlegd langs Oterdum naar het westen. Daar boog het in noordelijke richting naar de Eems ,,Oal Zielgat,,

Weer later in 1729  werd de plaats van uitwatering verlegd naar het oosten, doch nog in het dorp. Tot de afbraak van Oterdum heeft de sluis, later gemaal in het oosten van het dorp gelegen.

 

g

 

Tijdens grondwerkzaamheden, slechten van de zeedijk, ten zuiden van de kwelder Oterdum omstreeks 1965, op de plek waar waarschijnlijk de afwateringssluis ten westen van Oterdum heeft gelegen, zijn onderstaande, gedenkstenen gevonden. Deze stenen van gelijke afmeting, breedte 0,65 m,  hoogte 0,57 m  en dikte 0,18 m, behoren waarschijnlijk bij elkaar. Beide wapens hebben gelijke schildhouders, twee klimmende omziende leeuwen en identieke kronen. (Thans 2006 tentoongesteld in museumgemaal Cremer Termunterzijl)

 

g g
Steen 1;         Steen 2;        
Doorsneden met dwarsbalk;
A met twee rozen; B met een roos
Jaartal weggehakt

Schild met monogram.
Jaartal de cijfers LXXII.

 

 

f
Leeuwardercourant 4 october 1899

 

d

dd
Leeuwardercourant 2 maart 1962

 

 

j

Luchtfoto Oosterhoek uit 1964 met aanleg industrieterreinen. Rechts boven opspuiten met zand van de kwelder van Oterdum t.b.v. de Aluminiumfabriek. Links de bouw van de AKU vestiging.

 

j
Dijkwerkers bij Oterdum.omstreeks 1925.   Dijkverzwaring in de richting Heveskes.

 

f

 

OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s