HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes, Kloosterlaan,  Heveskesklooster - N.A.M. Observatieput.

 

d

N.A.M. Observatieput.

 

d

N.A.M. Observatieput aan de Kloosterlaan,Heveskesklooster.
Op de achtergrond de vestiging Kawecki Billiton (foto 1994)

 

d
dd


d

 Leeuwardercourant 31december 1985

 

d
Leeuwardercourant 19 januari 1961

 

d

.d

 Boortoren Kloosterlaan 1960
Op de foto staan Elderman en Visker,zij zijn aan het wieden in een perceel blauwmaanzaad.
In het zelfde jaar werd er gas aangeboord en toen heeft de gasvlam op de vlampijp wekenlang gebrand.

Je kon in het dorp de krant er 's nachts bij lezen,zo'n enorme vlam was het.

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d