HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Hoofdweg n.z.  D 241                                                  Nr. 283

 

g

Oude woning, Hoofdweg n.z. D 241 (nr.283)

 

Aangekocht door H.S.D. 15-01-1965
Laatste eigenaar; Willem de Vries en Frouke de Vries-Jansen
Laatste bewoner; J.Strijbos.
Afgebroken in 1978

 

Bewoners;

1 Geert en Lammert Bouman Jantje Deisz-Toxopeus

2 E.Kuiper en A.Kuiper-Meijer

3 Willem de Vries en Frouke de Vries-Jansen

4 Klaas Fluks en Aaltje Fluks-de Vries

5 J.Strijbos       

 

 

g

Nieuwe woning transportbedrijf familie de Vries Hoofdweg D 241 (nr.283)


g

Vrachtauto  transportbedrijf van de familie W. de Vries,
v.l.n.r. Willem de Vries, Aaltje Fluks-de Vries en Klaas Fluks.

 

g
(foto 1965) Rechts de woning van de familie K. Fluks, Hoofdweg n.z. D 241 (nr. 283)
daarnaast de woning van de familie D.Dijk Hoofdweg n.z. D 242 (nr. 282)

 

g

Woning Hoofdweg D 241 (nr.283) kort voor de
afbraak in 1978

 

g g
De schuur van transportbedrijf W. de Vries Hoofdweg
D241 (nr.283) is na de sloop van de woning door
het Havenschap gebruikt als schapenstal
(afgebroken in 1992)
 
Havenschapen (1985)

 

f

Winterverblijf voor de 250 (haven)schapen van het Havenschap, op het erf en in de schuur van v.h.Transportbedrijf de Vries,
Heveskes Hoofdweg D 241 (nr. 283) .

Deze schapen van het Havenschap werden ingezit om de dijken (ca. 15 ha.) achter de Aldel te beweiden.

Bij de vorige pachter van de dijken, werden te vroeg geboren dode lammeren aangetroffen.
De conclusie van de eigenaar luidde dat de uitstoot van de Aldel hiervan de oorzaak was.

Het Havenschap heeft toen de beweiding overgenomen.
Later onderzoek wees uit dat niet de fluoruitstoot van de Aldel de oorzaak was, maar een ziekte die bij schapen wel vaker voorkomt. (Abortus Bang)

 

d
 (foto 1986)
De 250 Havenschapen van het Havenschap Delfzijl worden geschoren.

 

d
 (foto 1986)

 

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d