HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,, Hoofdweg z.z.  D 220 i                                                 Nr. 266

 

f
(foto 1965) Schildersbedrijf,van de familie F.Bijholt. Hoofdweg z.z. D 220 i (nr. 266).
Rechts de kruidenierswinkel van de familie R.Bentem, Hoofdweg z.z.  D 220 h (nr.265)

 

Aangekocht door H.S.D. 03-03-1963
Laatste eigenaar; Folgert Berend Bijholt en Grietje Bijholt-Romp
Laatste bewoner; Folgert Berend Bijholt en Grietje Bijholt-Romp
Afgebroken in 1967

 

Bewoners;

1 Folgert Berend Bijholt en Grietje Bijholt-Romp

 

f
(foto 1965) In het midden schildersbedrijf van de familie F.Bijholt, Hoofdweg z.z. D 220 i  (nr. 266).
Links de woning van de familieE.Bos, Hoofdweg z.z. D 222 (nr. 268)
en rechts gedeeltelijk zichtbaar de kruidenierswinkelvan de familie R.Bentem, Hoofdweg z.z.  D 220 h  (nr.265).

 

f

Woning schildersbedrijf van de familie F.Bijholt,  Hoofdweg z.z.  D 220 i (nr.266)

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d