HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Heveskes, Heveskesvalge, Oude Stadsweg Nr. 252 t/m Nr. 260a

 

d

Luchtfoto Heveskes 1953.
In het midden het dorp Heveskes, op de achtergrond bij de zeedijk Heveskesvalge, met de woningen aan de Oude Stadsweg.

 

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d