WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Weiwerd,  Borgpad Nr. 86 t/m Nr.89

 

e

 

k

Luchtfoto Borgpad en omgeving, omstreeks 1960.Met de woningen Borgpad 2 (nr. 86), Borgpad 1 (nr. 87), Borgpad 3/5 (nr. 88/89)

 

 

e

Links de woning,Borgpad 2 (nr.86), rechts de schuur van woning Borglaan 1 (nr.78)

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d