WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Weiwerd,  Borglaan  Nr. 76 t/m Nr. 85

 

f

 

f

Borglaan. Gezien vanuit het zuiden.
Links de woning Borglaan 1 (nr78),
rechts de woning Borglaan 2 (nr.77),
in het midden de Ned. Herv. Kerk van Weiwerd.

 

h
 Sneeuwruimen Borglaan
Links woning Borglaan 1 (nr.78),rechts woning Borglaan 2 (nr.77)
In het midden de Ned. Herv. Kerk van Weiwerd

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d