WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

 

Weiwerd, Weiwerdermaar

 

d
Weiwerdermaar; Luchtfoto Weiwerd en omgeving uit 1953.
Van industrie was nog geen sprake.

 

d

Situatie 2009, Weiwerd en omgeving.
De Weiwerdermaar is door de Industrialisatie niet meer terug te vinden

 

d
De vaste brug in de Provinciale Hoofdweg over het Weiwerdermaar.
Tot deze brug was het Weiwerdermaar met een bodem breedte van 4 meter bevaarbaar.

 

d
(foto 1953)
De Oosterveldtil, over de Weiwerdermaar.

 

d
Uit het blad ,,HET NOORDEN IN WOORD EN BEELD” 19-08-1938

Het Weiwerder Maar geeft hier met zijn
bosschage en gebogen lijn variatie aan het land-
schap en dit gedeelte heeft zelfs de rondende
wal van een beekje in Drenthe.

De Weiwerdermaar;

Met op achtergrond nog net zichtbaar het beurtschip van Weiwerd, liggende voor de loswal.
Op voorgrond de spoorbrug,van de Stoomtramweg Oostelijk Groningen, (,,Ol Grait”)

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d